รายการสินค้าทั้งหมด 19 รายการ

Bid Up style

S/NO. 24064

1,000,000 JPY (UNRESERVE)

RUBBER OFFSET BOOM, CANOPY, W/CHECK VALVE , EPA

 • Year : 2007
 • 2,849 Hrs.
 • ญี่ปุ่น-โกเบ
 • 123
ปิดรับราคา
Bid Up style

S/NO. 8133

1,000,000 JPY (UNRESERVE)

GROUSER W/PAD W/BLADE, W/CHECK VALVE , ROPS CANOPY, EPA

 • Year : 2006
 • 5,066 Hrs.
 • ญี่ปุ่น-โกเบ
 • 108
ปิดรับราคา
Bid Up style

S/NO. PW14-45824

900,000 JPY (UNRESERVE)

GROUSER W/PAD CANOPY, W/PIPE, EPA

 • Year : 2008
 • 3,860 Hrs.
 • ญี่ปุ่น-โกเบ
 • 104
ปิดรับราคา
Bid Up style

S/NO. 55318

4,500,000 JPY (UNRESERVE)

ROPS CAB, EPA

 • Year : 2008
 • 18,616 Hrs.
 • ญี่ปุ่น-โกเบ
 • 50
ปิดรับราคา
Bid Up style

S/NO. J6J00598

5,000,000 JPY (UNRESERVE)

ROPS CAB

 • Year : 2013
 • 15,345 Hrs.
 • ญี่ปุ่น-โกเบ
 • 55
ปิดรับราคา
Bid Up style
มียื่นราคา

S/NO. 72147

5,000,000 JPY (UNRESERVE)

ROPS CAB, 39503KM

 • Year : 2013
 • 13,222 Hrs.
 • ญี่ปุ่น-โกเบ
 • 88
ปิดรับราคา
Bid Up style

S/NO. J5J01879

5,500,000 JPY (UNRESERVE)

ROPS CAB

 • Year : 2012
 • 23,732 Hrs.
 • ญี่ปุ่น-โกเบ
 • 67
ปิดรับราคา
Bid Up style

S/NO. 218146

3,500,000 JPY (UNRESERVE)

600G W/5 PIPES, W/CHECK VALVE(, MULTI LEVER, SKELETON BUCKET, EPA

 • Year : 2011
 • 8,551 Hrs.
 • ญี่ปุ่น-โกเบ
 • 100
ปิดรับราคา
Bid Up style

S/NO. SXE01455

5,900,000 JPY (UNRESERVE)

600G W/CHECK VALVE, ROPS CAB, MULTI LEVER, EPA

 • Year : 2014
 • 7,308 Hrs.
 • ญี่ปุ่น-โกเบ
 • 124
ปิดรับราคา
Bid Up style

S/NO. 63598

5,900,000 JPY (UNRESERVE)

700G W/PIPE, W/CHECK VALVE, MULTI LEVER

 • Year : 2013
 • 6,365 Hrs.
 • ญี่ปุ่น-โกเบ
 • 86
ปิดรับราคา