รายการที่มีผู้ฝากราคาประมูล

#E1092

303E CAT0303ECCR700269

 • x 1

#E1093

305E2CR CAT0305EVDF500176

 • x 1

รถขุด ไฮดรอลิค แนะนำ

 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  SUMITOMO SH120-5
  S/NO. SMT120A5A00SC1641

  • Year : 2011
  • 5,974 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 312FGC
  S/NO. CAT0312FHFKE00227

  • Year : 2015
  • 747 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 314ESR
  S/NO. CAT0314EHECN00127

  • Year : 2013
  • 1,672 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 320D
  S/NO. CAT0320DJBWZ07807

  • Year : 2012
  • 2,822 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 320D
  S/NO. CAT0320DTDFB00771

  • Year : 2012
  • 3,384 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  SUMITOMO SH200-5
  S/NO. SMT200A5L00SC2977

  • Year : 2011
  • 7,494 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 320D
  S/NO. CAT0320DEBWZ05872

  • Year : 2011
  • 3,629 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 320D
  S/NO. CAT0320DEBWZ09243

  • Year : 2013
  • 4,263 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 312D
  S/NO. CAT0312DEFBJ02144

  • Year : 2012
  • 4,217 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 312D
  S/NO. CAT0312DEFBJ02256

  • Year : 2012
  • 4,580 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 312D
  S/NO. CAT0312DLFBJ02139

  • Year : 2012
  • 4,378 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 308D
  S/NO. CAT0308DCHSA01467

  • Year : 2012
  • 2,213 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 308E
  S/NO. CAT0308EJJSN00321

  • Year : 2013
  • 2,005 Hrs.
  เหลือเวลา

รถขุดเล็ก แนะนำ

 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style
  มียื่นราคา

  CATERPILLAR 303E
  S/NO. CAT0303ECCR700269

  • Year : 2014
  • 272 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style
  มียื่นราคา

  CATERPILLAR 305E2CR
  S/NO. CAT0305EVDF500176

  • Year : 2015
  • 428 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 305E2CR
  S/NO. CAT0305EVDF500159

  • Year : 2015
  • 1,207 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 305.5ECR
  S/NO. CAT3055EAFSC00199

  • Year : 2014
  • 495 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 050ESR
  S/NO. JKUX5066C00H10236

  • Year : 2016
  • 539 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 305ECR
  S/NO. CAT0305EEXSC00299

  • Year : 2014
  • 878 Hrs.
  เหลือเวลา

รถตัก แนะนำ

 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR IT12F
  S/NO. 6RS00225

  • Year : 2000
  • 2,267 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 910GII
  S/NO. CAT0910GVB9X02444

  • Year : 2007
  • 2,496 Hrs.
  เหลือเวลา

รถบด แนะนำ

 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  SAKAI TW502
  S/NO. 10679

  • Year : 2007
  • 2,419 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  SAKAI SW650N
  S/NO. VSW16-20353

  • Year : 2002
  • 2,800 Hrs.
  เหลือเวลา

สินค้าอื่นๆ แนะนำ

 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  MITSUBISHI BD2J
  S/NO. JB620265

  • Year : 2006
  • 1,495 Hrs.
  เหลือเวลา

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 910GII
  S/NO. CAT0910GVB9X02444

  • Year : 2007
  • 2,496 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR IT12F
  S/NO. 6RS00225

  • Year : 2000
  • 2,267 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  SAKAI SW650N
  S/NO. VSW16-20353

  • Year : 2002
  • 2,800 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  SAKAI TW502
  S/NO. 10679

  • Year : 2007
  • 2,419 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 305ECR
  S/NO. CAT0305EEXSC00299

  • Year : 2014
  • 878 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 050ESR
  S/NO. JKUX5066C00H10236

  • Year : 2016
  • 539 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 305.5ECR
  S/NO. CAT3055EAFSC00199

  • Year : 2014
  • 495 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 305E2CR
  S/NO. CAT0305EVDF500159

  • Year : 2015
  • 1,207 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 308E
  S/NO. CAT0308EJJSN00321

  • Year : 2013
  • 2,005 Hrs.
  เหลือเวลา
 • *ไม่มีราคาขั้นต่ำ*
  Bid Up style

  CATERPILLAR 308D
  S/NO. CAT0308DCHSA01467

  • Year : 2012
  • 2,213 Hrs.
  เหลือเวลา