รายการที่มีผู้ฝากราคาประมูล

#E1177

RX-406 10445

 • x 1

#E1178

SK70SR-2 YT06-19205

 • x 1

#E1179

PC120-6E0 70360

 • x 1

#L0297

WA320-6 72147

 • x 1

รถขุด ไฮดรอลิค แนะนำ

 • UNRESERVE 2,500,000 JPY
  Bid Up style
  มียื่นราคา

  KOBELCO SK70SR-2
  S/NO. YT06-19205

  • Year : 2011
  • 4,838 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 2,000,000 JPY
  Bid Up style
  มียื่นราคา

  KOMATSU PC120-6E0
  S/NO. 70360

  • Year : 2003
  • 8,008 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 8,900,000 JPY
  Bid Up style

  KOMATSU PC120-11
  S/NO. 90276

  • Year : 2018
  • 7 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 2,800,000 JPY
  Bid Up style

  CATERPILLAR 312FGC
  S/NO. FKE00169

  • Year : 2015
  • 8,040 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 5,000,000 JPY
  Bid Up style

  HITACHI ZH200-A
  S/NO. 10376

  • Year : 2012
  • 11,079 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 5,500,000 JPY
  Bid Up style

  KOMATSU PC200-8N1
  S/NO. 355847

  • Year : 2013
  • 13,649 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 5,900,000 JPY
  Bid Up style

  KOBELCO SK200-8
  S/NO. 65113

  • Year : 2013
  • 4,101 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 5,900,000 JPY
  Bid Up style

  KOBELCO SK200-8
  S/NO. 63598

  • Year : 2013
  • 6,365 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 5,900,000 JPY
  Bid Up style

  CATERPILLAR 320E-2
  S/NO. SXE01455

  • Year : 2014
  • 7,308 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 3,500,000 JPY
  Bid Up style

  HITACHI ZX225USRK-3
  S/NO. 218146

  • Year : 2011
  • 8,551 Hrs.
  ปิดรับราคา

รถขุดเล็ก แนะนำ

 • UNRESERVE 500,000 JPY
  Bid Up style
  มียื่นราคา

  KUBOTA RX-406
  S/NO. 10445

  • Year : 2011
  • 2,940 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 1,000,000 JPY
  Bid Up style

  KOMATSU PC50MR-2
  S/NO. 8133

  • Year : 2006
  • 5,066 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 900,000 JPY
  Bid Up style

  KOBELCO SK30SR-5
  S/NO. PW14-45824

  • Year : 2008
  • 3,860 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 1,000,000 JPY
  Bid Up style

  KOMATSU PC58UU-3E0
  S/NO. 24064

  • Year : 2007
  • 2,849 Hrs.
  ปิดรับราคา

รถตัก แนะนำ

 • UNRESERVE 5,500,000 JPY
  Bid Up style

  CATERPILLAR 950H
  S/NO. J5J01879

  • Year : 2012
  • 23,732 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 5,000,000 JPY
  Bid Up style
  มียื่นราคา

  KOMATSU WA320-6
  S/NO. 72147

  • Year : 2013
  • 13,222 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 5,000,000 JPY
  Bid Up style

  CATERPILLAR 962H
  S/NO. J6J00598

  • Year : 2013
  • 15,345 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 4,500,000 JPY
  Bid Up style

  KOMATSU WA500-6
  S/NO. 55318

  • Year : 2008
  • 18,616 Hrs.
  ปิดรับราคา

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • UNRESERVE 1,000,000 JPY
  Bid Up style

  KOMATSU PC58UU-3E0
  S/NO. 24064

  • Year : 2007
  • 2,849 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 1,000,000 JPY
  Bid Up style

  KOMATSU PC50MR-2
  S/NO. 8133

  • Year : 2006
  • 5,066 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 900,000 JPY
  Bid Up style

  KOBELCO SK30SR-5
  S/NO. PW14-45824

  • Year : 2008
  • 3,860 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 4,500,000 JPY
  Bid Up style

  KOMATSU WA500-6
  S/NO. 55318

  • Year : 2008
  • 18,616 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 5,000,000 JPY
  Bid Up style

  CATERPILLAR 962H
  S/NO. J6J00598

  • Year : 2013
  • 15,345 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 5,000,000 JPY
  Bid Up style
  มียื่นราคาsss

  KOMATSU WA320-6
  S/NO. 72147

  • Year : 2013
  • 13,222 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 5,500,000 JPY
  Bid Up style

  CATERPILLAR 950H
  S/NO. J5J01879

  • Year : 2012
  • 23,732 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 3,500,000 JPY
  Bid Up style

  HITACHI ZX225USRK-3
  S/NO. 218146

  • Year : 2011
  • 8,551 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 5,900,000 JPY
  Bid Up style

  CATERPILLAR 320E-2
  S/NO. SXE01455

  • Year : 2014
  • 7,308 Hrs.
  ปิดรับราคา
 • UNRESERVE 5,900,000 JPY
  Bid Up style

  KOBELCO SK200-8
  S/NO. 63598

  • Year : 2013
  • 6,365 Hrs.
  ปิดรับราคา